Hem

Välkommen!

Runslingans samfällighetsförening består av 196 fastigheter som gemensamt äger och förvaltar garagebyggnader, parkeringsplatser, inomkvarters-gator, gångvägar, grönytor, vatten- och avlopps-ledningar, ytterbelysning och centralanläggningar.

Vår hemsida vänder sig främst till boende i området men vi hoppas även att du som är intresserad av att flytta in på Runslingan har nytta av informationen du finner här.

Fastighetsansvar i Göteborgs kommun


Styrelsen samordnar snöröjning och skötsel av samfällighetens grönområden. Det är dock du som fastighetsägare i vår förening som har det yttersta ansvaret för Din fastighet. Specifik information om vad som gäller inom Göteborgs kommun finner du via länken här nedan:


Länk till "Ditt ansvar som fastighetsägare"Runslingans samfällighetsförening